سخن مدیر عامل

       خوشحال و مسروریم که با فعالیت نظام مند و نگـاه مشتـری مدارانـه خود توانسته ایم با جلب رضایت مشتریان و ارائـه سـرویـس هـای خدمــات رسانـی سریع جایگاه مناسب و قابل توجهی را در بازار تولید و... مطالعه بیشتر...

{nomultithumb}


Loading the player ...
  • تست1
  • تست2

Moisturising and exfoliation

Lait de douceur

      Soft, smooth skin, the best asset your body hasIn the same way that you care for your face to keep it looking young, radiant and beautiful, taking care of your body is vital. To maintain or rediscover silky, velvety skin, exfoliate regularly and apply a moisturising product at least once a day. Gestures which are simple yet vital to keep your body beautiful. Hydrating body milk.With...

Gommage douceur

      Soft, smooth skin, the best asset your body hasIn the same way that you care for your face to keep it looking young, radiant and beautiful, taking care of your body is vital. To maintain or rediscover silky, velvety skin, exfoliate regularly and apply a moisturising product at least once a day. Gestures which are simple yet vital to keep your body beautiful. Exfoliating treatment cream...

Premium prestige body cream

      Soft, smooth skin, the best asset your body hasIn the same way that you care for your face to keep it looking young, radiant and beautiful, taking care of your body is vital. To maintain or rediscover silky, velvety skin, exfoliate regularly and apply a moisturising product at least once a day. Gestures which are simple yet vital to keep your body beautiful. Restructuring, regenerating...

Baume réparateur

      Soft, smooth skin, the best asset your body hasIn the same way that you care for your face to keep it looking young, radiant and beautiful, taking care of your body is vital. To maintain or rediscover silky, velvety skin, exfoliate regularly and apply a moisturising product at least once a day. Gestures which are simple yet vital to keep your body beautiful. Renewal complex.With evening...
تمامی حقوق این پرتال متعلق به شرکت سپید طب نیا می باشد.
طراحی و پشتیبانی: شرکت مهندسی هماتک
email:      info@tebsepidfam.com      .      tebsepidfam.com
Tel:      +98(21) 26204746      +98(21) 26204748