سخن مدیر عامل

       خوشحال و مسروریم که با فعالیت نظام مند و نگـاه مشتـری مدارانـه خود توانسته ایم با جلب رضایت مشتریان و ارائـه سـرویـس هـای خدمــات رسانـی سریع جایگاه مناسب و قابل توجهی را در بازار تولید و... مطالعه بیشتر...

{nomultithumb}


Loading the player ...
  • تست1
  • تست2

Sensitive skin

Derma-S.Xpro cream

      To improve how your skin feels everyday there is one rule: respect its fragility. Discover our products to reduce redness and soothe itching and irritation. Soothing, fortifying cream.Ultra purified aloe vera and safflower extract.Perfume and colouring free.To calm, soothe and hydrate sensitive, irritated skin.To protect them against environmental stress and prevent discomfort.Soothed...

Derma-S.Xpro mask

      To improve how your skin feels everyday there is one rule: respect its fragility. Discover our products to reduce redness and soothe itching and irritation. Comforting, soothing mask.With ultra purified aloe vera and oat extract.No perfumes or colouring.To soothe skin discomfort, provide immediate relief and intensely refresh the skin.Soothed and calmed, sensitive, irritated skin becomes...

Derma-S.Xpro serum

      To improve how your skin feels everyday there is one rule: respect its fragility. Discover our products to reduce redness and soothe itching and irritation. Rebalancing, redness diffusing serum for sensitive skin.With purified aloe vera and vegetable extracts (boldo and squash).No perfume or colouring.To improve skin tolerance, reduce discomfort and reduce redness.Rebalanced and...
تمامی حقوق این پرتال متعلق به شرکت سپید طب نیا می باشد.
طراحی و پشتیبانی: شرکت مهندسی هماتک
email:      info@tebsepidfam.com      .      tebsepidfam.com
Tel:      +98(21) 26204746      +98(21) 26204748