سخن مدیر عامل

       خوشحال و مسروریم که با فعالیت نظام مند و نگـاه مشتـری مدارانـه خود توانسته ایم با جلب رضایت مشتریان و ارائـه سـرویـس هـای خدمــات رسانـی سریع جایگاه مناسب و قابل توجهی را در بازار تولید و... مطالعه بیشتر...

{nomultithumb}


Loading the player ...
  • تست1
  • تست2

Cold Wax

Cold wax innovation strips for the bikini line

Blondépil offers you a range of ready-to-use cold wax strips which minimize the pain of hair removal, while guaranteeing perfect results!Its active ingredient - Végésine D۳ - stimulates vasodilation of the pores, making it easier to pull out hairs and thus minimize the pain. These cold wax strips are easy to use and are even effective on short hairs, delivering visible results lasting for up...

Cold wax innovation strips for the body ۲۰ strips

Blondépil offers you a range of ready-to-use cold wax strips which minimize the pain of hair removal, while guaranteeing perfect results!Its active ingredient - Végésine D۳ - stimulates vasodilation of the pores, making it easier to pull out hairs and thus minimize the pain. These cold wax strips are easy to use and are even effective on short hairs, delivering visible results lasting for up...

Cold wax innovation strips for the face ۲۰ strips

Blondépil offers you a range of ready-to-use cold wax strips which minimize the pain of hair removal, while guaranteeing perfect results!Its active ingredient - Végésine D۳ - stimulates vasodilation of the pores, making it easier to pull out hairs and thus minimize the pain. These cold wax strips are easy to use and are even effective on short hairs, delivering visible results lasting for up...
تمامی حقوق این پرتال متعلق به شرکت سپید طب نیا می باشد.
طراحی و پشتیبانی: شرکت مهندسی هماتک
email:      info@tebsepidfam.com      .      tebsepidfam.com
Tel:      +98(21) 26204746      +98(21) 26204748