سخن مدیر عامل

       خوشحال و مسروریم که با فعالیت نظام مند و نگـاه مشتـری مدارانـه خود توانسته ایم با جلب رضایت مشتریان و ارائـه سـرویـس هـای خدمــات رسانـی سریع جایگاه مناسب و قابل توجهی را در بازار تولید و... مطالعه بیشتر...

{nomultithumb}


Loading the player ...
  • تست1
  • تست2

Immunostimulating

Immunilflor Junior Syrup

Nutritional supplement with a complete formulation. It combines the well known properties of the Echinacea and Blueberry, Acerola (natural source of vitamin C) and Tyndallized Lactic Ferments (non vitals). It enhances the immunitary system’s defenses.Does not contain: artificial coloring, artificial sweeteners , ogm.Children under ۸ years old: ۵-۱۰ ml. daily. Children over ۸ years old: ۱۰-۱۵...

Immunilflor capsules

A dietary supplement based on vegetable extracts, tyndalized lactic ferments, Zinc, C Vitamin. It is effective in promoting the body defences.Does not contain: gluten, added sugar, artificial sweeteners, added preservatives, artificial coloring, ogm.Direction for use: ۱ capsule a day with liquids.

Immunilflor mini-drink

A dietary supplement with a complete formula that combines the properties of Echinaces, Uncaria, Zinc and C Vitamin with ۲ billions tyndalized lactic ferments. Immuniflor Minidrink promotes the intestinal defences that make our body healthier.Does not contain: gluten, artificial sweeteners, artificial coloring, ogm.Direction for use: ۱ mini drink a day.
تمامی حقوق این پرتال متعلق به شرکت سپید طب نیا می باشد.
طراحی و پشتیبانی: شرکت مهندسی هماتک
email:      info@tebsepidfam.com      .      tebsepidfam.com
Tel:      +98(21) 26204746      +98(21) 26204748