سخن مدیر عامل

       خوشحال و مسروریم که با فعالیت نظام مند و نگـاه مشتـری مدارانـه خود توانسته ایم با جلب رضایت مشتریان و ارائـه سـرویـس هـای خدمــات رسانـی سریع جایگاه مناسب و قابل توجهی را در بازار تولید و... مطالعه بیشتر...

{nomultithumb}


Loading the player ...
  • تست1
  • تست2

Remineralising Care

Anti-Aging Seaweed Serum

Use : External use (professional and retail)Skin type : All skin typesConcerns: anti-aging body careHydro-Glycolic Extract of Criste MarineConcentrated remineralising seaweed helping to firm and to combat aging. Its glycolic formula helps to dissolve the little dead skin cells. Combined with massage movements Glycolic Extract of Criste Marine, naturally emollient, activates superficial...

Smooth Skin Seaweed Serum

Use : External use (professional and retail)Skin type : All skin typesConcerns : soothing and hydrating the skinHydro-Glycolic Extract of Fucus SpiralisConcentrated remineralising seaweed helping to soothe and to hydrate. Its glycolic formula helps to dissolve the little dead skin cells. Combined with massage movements Glycolic Extract of Fucus Spiralis, naturally emollient, activates...

Slimming Seaweed Serum

Use : External use (professional and retail)Skin type : All skin typesConcerns : slimming, enhancing other slimming treatmentsHydro-Glycolic Extract of Laminar SeaweedConcentrated remineralising seaweed helping to slim and to tonify. Its glycolic formula helps to dissolve the little dead skin cells. Combined with massage movements Glycolic Extract of Laminar Seaweed, naturally emollient,...

Detox Seaweed Serum

Use : External use (professional and retail)Skin type : All skin typesConcerns : detox, enhancing other detox treatmentsHydro-Glycolic Extract of Fucus Vesiculosus DepolysaccharideConcentrated remineralising seaweed helping to detoxify and to purify. Its glycolic formula helps to dissolve the little dead skin cells. Combined with massage movements Fucus Vesiculosus Depolysaccharide Extract,...
تمامی حقوق این پرتال متعلق به شرکت سپید طب نیا می باشد.
طراحی و پشتیبانی: شرکت مهندسی هماتک
email:      info@tebsepidfam.com      .      tebsepidfam.com
Tel:      +98(21) 26204746      +98(21) 26204748